Prius Abogados asianajotoimiston palvelut Espanjassa

Neuvomme ja edustamme niin yksityishenkilöitä kuin yritysasioita oikeuden eri aloilla.

Pyrimme täyttämään asiakkaidemme toiveet, niin yksityisasioihin kuin yrityselämään liittyvillä, suurimpaan kysyntään perustuvilla erikoisaloilla, sekä tarjoamaan palveluita hallinnollisiin ja julkishallinnollisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvissä asioissa.

Yrityksemme asianajotiimi ja avustajat jakavat työt siten että jokainen työskentelee oman erikoisalansa parissa, kuitenkin yhteistyössä muun tiimin kanssa ja nojaten ”akateemiseen neuvonantoon” analysoiden ja ottaen huomioon jokaisen tapauksen erityiset, niin verotukselliset kuin, juridisetkin seikat.

Palvelumme

Pyydä kustannusarvio
Kiinteistöala – Asuntokaupat Espanjassa

Asianajotoimistomme palvelee niin investoinneissa (kiinteistöjen ostot) kuin desinvestoinneissa (myynneissä), pitäen huolen toimenpiteiden laillisuudesta, sekä ottaen huomioon asiakkaalle suotuisimmat verotukselliset seikat.

Perintöoikeus – Perunkirjoitukset Espanjassa

Avustamme kaikissa mahdollisissa kysymyksissä joita saattaa ilmetä perunkirjoitusprosessissa, niin sen suunnittelussa kuin testamenttimääräysten mukaisten asiakirjojen allekirjoituksessa. Myöskin perunkirjoituksen kokonaisvaltaisessa hoitamisessa.

Yritykset

Avustamme missä tahansa yrityksen projektissa Espanjassa. Selvitämme etukäteen asiakkaan tavoitteet ja tarpeet ottaen samalla huomioon eri näkökulmat liiketoiminnan käytäntöön panemiset, kuten markkinat, hallinnolliset seikat, työmarkkinat ja verotusasiat.

Vero- ja kirjanpitoneuvonta

Residentti ja ei residenttiasiakkaiden neuvonta, jolloin asiakkaan velvollisuudet tulevat hoidettua niin Espanjan kuin Euroopankin normien mukaisesti.

OSAAMINEN

KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN PERINTÖOIKEUS
NEUVONANTO KIINTEISTÖ- JA KAAVOITUSASIOISSA
OSAKEYHTIÖOIKEUS JA SIJOITTAMINEN
VERO- JA KIRJANPITONEUVONTA
PROSESSIOIKEUS, SOVITTELU JA VÄLIMIESMENETTELY
ASIAKKAAN AVUSTAMINEN JA EDUSTAMINEN JULKISHALLINNOLLISISSA ELIMISSÄ

KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN PERINTÖOIKEUS

I. Perinnönjaon hyväksyminen ja täytäntöönpano.
II. Perinnönjaot.
III. Testamentin määräykset.

Olemme erikoistuneet kansainvälisten perintöasioiden hoitoon, joissa on välttämätöntä koordinoida toimet sellaisella tavalla, että  ne noudattavat niin paikallisia kuin  eri maiden lakeja ja säädöksiä.

Tämän linjan mukaisesti asianajotoimistossamme hoituu koko perinnönjakoprosessi alusta loppuun, aina tarvittavien asiakirjojen valmistelusta perintöverojen esittämiseen tai maksamiseen asti. Autamme myös tarvittaessa kaikissa vainajan omaisuuteen liittyvissä toimenpiteissä kuten omistajanvaihdosilmoituksissa.

Asiakkaidemme meille luottamissa perunkirjoitus toimeksiannoissa työskentelemme aina siten että perunkirjoitus sujuisi mahdollisimman mutkattomasti. Otamme huomioon myös verotukselliset seikat, jotta asiakkaamme saavat prosessista parhaan mahdollisen lopputuloksen, koemme tärkeäksi tehdä jokaisen perillisen kohdalla verosuunnitelman, jossa kartoitamme perillisen sen hetkisen sekä perinnönjaon jälkeisen tilanteen. Näin asiakkaamme välttyy ikäviltä yllätyksiltä, sekä turhilta  lisäkustannuksilta.

NEUVONANTO KIINTEISTÖ- JA KAAVOITUSASIOISSA

 1. Kiinteistöjen osto ja myynti
 2. Maasuunnittelu
 3. Taloyhtiöt sekä yhtiökokouksissa edustaminen
 4. Vuokraaminen

Palvelemme niin residenttejä kuin ei-residenttejä erilaisissa  kiinteistön omistajuuteen liittyvien velvollisuuksien ja asioiden hoidossa Espanjassa: vuokraaminen, verot, kaupungintalon maksut, taloyhtiö …

Avustamme kaikissa kiinteistöön liittyvissä asioissa kuten sopimusten laatimisessa, neuvotteluissa, sekä mahdollisten konfliktien ratkomisessa.

Tästä syystä on ehdottoman tärkeää omata  vankka tietämys kaupunkirakentamisen lainsäädännöstä sekä suhteet yhteydenpitoon paikallisten viranomaisten kanssa, jotka yhdessä takaavat sen että rakennettavat kiinteistöt ovat lainmukaisesti rakennettuja, ja tarvittavat luvat sekä lisenssit ovat kunnossa.

OSAKEYHTIÖOIKEUS JA SIJOITTAMINEN

 1. Osakeyhtiön perustaminen
 2. Uusien yrityshankkeiden käytäntöönpano
 3. Yrityskriisit

Hoidamme Espanjassa kaikki osakeyhtiön perustamiseen tarvittavat lupavaatimukset ja menettelyt.  voimme hoitaa kaiken asiakkaamme allekirjoittamalla valtakirjalla, jolloin asiakkaamme ei tarvitse itse osallistua notariaattikäynteihin Espanjassa. Lisäksi avustamme ulkomaisia yrityksiä joilla on kiinnostusta toteuttaa projekteja tai toimintaa maassamme.

Osakeyhtiöiden kohdalla selvitämme asiakkaamme tilanteen, sekä mahdolliset yhteydet muihin osakeyhtiöihin Suomessa tai muualla, tavoitteena järjestää verotusasiat tehokkaalla tavalla, sekä suojata asiakastamme uusien osakeyhtiöiden sisällä muodostettavien yhtiöiden osalta noudattaen aina kansallista, paikallista ja eurooppalaista lainsäädäntöä.

Kiinnitämme erityistä huomiota hallinto- tai pääjohtajan asemassa olevaan henkilöön, sillä hänella on suurin laillinen vastuu ja velvollisuus, niin yksityisten kuin julkistenkin velkojien edessä. Henkilökohtaisen omaisuuden ja riskinhallinnan kannalta nämä vastuut ja velvollisuudet tulee ottaa ennalta huomioon.

Työnkuvaamme kuuluu myös niin johdon kuin osakkaan yrityskonsultointi, suunnittelu ja riskinhallinta, sekä mahdollisimman tyydyttävien ratkaisujen etsiminen tilanteessa jossa Espanjassa toimiva osakeyhtiö tai yritys kohtaa taloudellisia vaikeuksia. Viimeisenä keinona avustamme asiakkaamme yrityksen tai osakeyhtiön konkurssimenettelyissä, niin espanjalaisen kuin eurooppalaisen maksukyvyttömyyslain mukaisesti.

Asianajotoimistollamme on erittäin hyvät suhteet pankkien sekä rahoittajien kanssa. Etsimme ja neuvottelemme jatkuvasti rahoituksista, sekä velkojen uudelleen järjestelystä.

VERO- JA KIRJANPITONEUVONTA

 1. Tutustuminen jokaisen asiakkaan henkilökohtaiseen tilanteeseen sekä verosuunnittelu
 2. Kaikenlainen Residenttien ja ei-residenttien verotus
 3. Yritysten ja yksityisyrittäjien kirjanpitopalvelut
 4. Asiakkaan edustaminen verohallinnossa

PROSESSIOIKEUS, SOVITTELU JA VÄLIMIESMENETTELY

 1. Puolustaminen kaikenlaisissa oikeudellisissa prosesseissa
 2. Oikeudellisten haasteiden valmistelu ja käsittely

Toimeksiannoissa  joissa asiakas ei erikseen ole vaatinut asian oikeuteen viemistä, asianajotoimistomme pyrkii ratkaisemaan asiat sovittelumenettelyin muuten kuin tuomioistuinteitse. Tavoitteenamme on että asiakkaamme saa pikaisen ja tyydyttävän ratkaisun ongelmaan..

Monet tapaukset ovat kuitenkin osoittaneet, että joskus asioiden ratkaisu tyydyttävällä tavalla on mahdollista ainoastaan oikeusteitse. Tällaisissa tilanteissa avustamme asiakkaitamme ensihetkistä lähtien, selvitämme asiakkaallemme prosessin eri vaiheet, sekä mahdolliset eri lopputulokset, pidämme asiakkaan jatkuvasti ajan tasalla hänen omalla äidinkielellä.

Ammattilaisista koostuva tiimimme sitoutuu palvelemaan asiakkaidemme etua. Asianajajillamme on laaja kokemus niin siviili- kuin rikosoikeudenkäynneistä, joissa asianajajamme prosessioikeuden muodollisuuksia ja lakia noudattaen edustaa sekä puolustaa asiakasta eri elimien ja tuomioistuinten edessä.

ASIAKKAAN AVUSTAMINEN JA EDUSTAMINEN JULKISHALLINNOLLISISSA ELIMISSÄ

 1. Kaupungintalot
 2. Itsehallintoalueet.
 3. Andalusian maakuntahallitus, jne
 4. Valtion elimet.
 5. Julkishallinnolliset elimet.

Avustamme ja toimimme, erityisesti ei-residenttien asiakkaidemme puolesta, kaikkien asiakirjojen toimittamisessa julkisen hallinnon elimille. Veroasioiden lisäksi, tarjoamme myös seuraavia palveluita.

 1. N.I.E.-numero (ulkomaalaisen veronumero) hakemusten valmistelu ja NIE todistuksen nouto
 2. Testamentti 
 3. Henkivakuutus
 4. Yhtiön perustamisasiakirjojen tai kauppakirjojen  laatiminen: Verojen laskeminen ja maksaminen sekä asiakirjojen rekisteröinti Madridin kaupparekisteriin tai kiinteistörekisteriin.
 5. Kaupparekisteri: Rekisteröintitodistus, sertifikaatit, kirjanpidon ja vuosikertomusten toimittaminen. Keskus-kaupparekisteri: Yrityssertifikaattien hakeminen ja uusiminen, rekisteröintitodistus, yrityssertifikaatin hakeminen.
 6. Kiinteistörekisteri: Rekisteröintitodistus, sertifikaatit sekä tiedustelut.
 7. Omaisuusrekisteri: Sopimusten ja vakuutuksien rekisteröinti ja poistaminen: autot ja, omaisuuden takavarikoinnit.
 8. Maistraatti ja siviiliasiat: Syntymätodistukset, avioliitto ja kuolintodistukset.
 9. Kaupungintalot: Viranomaisten myöntämät luvat, rakennusluvat.
Valikko