Oikeudellinen huomautus ja tietojen suojaaminen

Oikeudelliset tiedot ja ehtojen hyväksyminen.

I. Oikeudelliset tiedot ja ehtojen hyväksyminen.

Tietoyhteiskuntaa ja sähköistä kaupankäyntiä koskevan lain 34/2002, artiklan 10, 11 heinäkuuta, määräämällä tavalla annamme tietoonne seuraavat yritystämme koskevat tiedot.

Yrityssertifikaatti: PRIUS ABOGADOS, S.L..
Kaupparekisteritiedot: Ote 2.558, Kirja 1471, Arkki 204, Asiapaperi MA-42.533.
Verotunniste: B-92138486
Toimipaikka: Avda Jesús Santos Reín, 2, Edif. Ofisol, 29640 – Fuengirola (Málaga)
Sähköposti: priusabogados@priusabogados.es
Puhelinnumero: 952 467853
Faksi: 901 706075

Nämä verkkosivut (www.priusabogados.es) on luotu yrityksen toimesta PRIUS ABOGADOS, S.L. tiedonsaantitarkoitukseen ja käyttäjien yksityiskäyttöön. Alla luetellut lailliset ja käyttöehdot on tarkoitettu huomioonotettavaksi ennen verkkosivujen käyttöä, siten että sivustoa käytetään tarkoituksenmukaisesti sekä niiden toimesta joille se on tarkoitettu, Tuoden esille samalla verkkosivujen käyttäjien sekä ylläpitäjän vastuut.. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt seuraavat ehdot.

Verkkosivuilla vierailu on yksinomaan käyttäjien omalla vastuulla.

Pelkkä verkkosivuilla vierailu ei tarkoita minkään tyyppisen taloudellisen siteen solmimista PRIUS ABOGADOS, S.L. ja käyttäjän välille.

Avaamalla ja selaamalla näitä verkkosivuja hyväksyt ja ymmärrät nämä käyttöön liittyvät lailliset näkökohdat, ehdot, ja edellytykset.

Yleiset käyttöehdot.

Sivustojen käyttäjä hyväksyy käyttämään sivustoa lain sekä käsillä olevan oikeudellisten ehtojen ja yksityisyyttä koskevien määräysten mukaisesti. Käyttäjä vastaa kaikista ehtojen rikkomisesta syntyvistä haitoista PRIUS ABOGADOS, S.L tai kolmansille osapuolille.

Verkko-portaalin käyttö PRIUS ABOGADOS, S.L:ää tai kolmansia osapuolia vahingoittaviin tai haitallisiin tarkoituksiin on ehdottoman kiellettyä. Samoin kaikki PRIUS ABOGADOS, S.L:ää tai kolmansia osapuolia vahingoittava käyttö, kuten ylikuormittaminen, vahingoittaiminen tai toimintakyvyttömyyden aiheuttaminen verkolle, servereille, palveluille tai muille tieto- ja viestintäteknisille laitteille (laitteisto ja ohjelmisto).

Kiinteä ja immateriaalinen omaisuus.

Kaikki verkko-portaalin sisältö, joita ovat muun muassa mutta ei pelkästään, tekstit, valokuvat, grafiikka, kuvat, ikonit, teknologia, ohjelmisto, linkit ja muu sisältö niin audiovisuaalinen ja äänet, sekä myös graaffinen ulkoasu ja koodit (edellä, los “Sisältö”), ovat yksinomaan PRIUS ABOGADOS, S.L:n tai kolmansien osapuolien omaisuutta, Tekijänoikeuslajin nojalla sivuston käyttäjillä ei ole oikeutta tähän omaisuuteen, sivuston käyttäjät saavat käyttää edellä mainittuja ainoastaan sivustolla vierailemiseen.

Täten myös kaikki sisältöjen kopiointi, muuttaminen, jako, julkinen tiedottaminen, esille asettaminen, vienti ja poistaminen, uudelleen käyttäminen, uudelleen lähettäminen sekä lisäksi kaikki muunlainen tekijänoikeuksia rikkova toiminta on ehdottoman kiellettyä käyttäjille, paitsi tapauksissa jossa laki tai tekijät antavat siihen luvan.

Tavaramerkit, kauppanimitykset tai muut erottavat tunnukset ovat PRIUS ABOGADOS, S.L.:n tai kolmansien osapuolien omaisuutta. Verkkoportaalin käyttö ei anna minkäänlaisia oikeuksia edellämainittuihin tavaramerkkeihin, kauppanimityksiin tai muihin erottaviin tunnuksiin.

Käyttäjä saa katsoa sekä ottaa sisällöstä väliaikaisesti kopion itselleen henkilökohtaiseen käyttöön omaan tieto- ja viestintätekniseen laitteeseensa, (ohjelmisto ja laitteisto), aina kun kyseessä ei ole kaupalliset tai ammatilliset tarkoitukset.

Henkilötietojen suojaaminen ja digitaalisten oikeuksien turvaaminen

Henkilötietojen suojaamiseksi ja digitaalisten oikeuksien turvaamista koskevan lain (L.O. 3/2018, 5. Joulukuuta) mukaisesti yhteydenotto-kaavakkeen kautta kerätyt tiedot käsitellään PRIUS ABOGADOS, S.L.:n toimesta luottamuksellisesti, tiedot tallennetaan PRIUS ABOGADOS, S.L:n tietokantaan yleisten tietosuoaja-asetusten mukaisesti ja niitä käytetään ainoastaan määrättyyn käyttötarkoitukseen, asiakkaan kysymykseen vastaamiseen tai palvelujen tarjoamiseen asiakkaalle PRIUS ABOGADOS, S.L.

Sivuston käyttäjä on tietoinen siitä että hänen tietojaan voidaan käyttää siten että hän saattaa vastaanottaa sähköpostiinsa tai muuta kautta markkinointitarkoitukseen tarkoitettua ammatillista postia, jolla on aina yhteys hänen tekemäänsä konsultaatioon.

Kaavakkeen tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia, mikäli käyttäjä jättää nämä kohdat täyttämättä PRIUS ABOGADOS, S.L:ällä on täysi oikeus, halutessaan, evätä palvelunsa.

PRIUS ABOGADOS, S.L. toimii henkilötietojen suojaamista ja digitaalisten oikeuksien turvaamista  koskevien  (3/2018 joulukuuta), määrättyjen asetusten mukaisella tavalla, kuten myös (EU) määräysten mukaisesti 2016/679 . Tästä huolimatta, verkkoturvallisuus ei ole aukoton, eikä sitä aina voida suojata kolmansien osapuolien tahalliselta vahingoittavalta toiminnalta.

Henkilötietojen suojaamiseksi asetetun lain 15/1999 mukaisesti yhteydenotto-kaavakkeen kautta kerätyt tiedot käsitellään PRIUS ABOGADOS, S.L.:n toimesta luottamuksellisesti. Tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta käyttäjän oikeuksia: oikeus ilmaiseksi saada tietoja häntä koskevista tiedoista, oikeus vastustaa tietojensa käyttöä, pyytää korjaamaan tai poistamaan voimassa olevat tiedot tai uusimaan tietonsa ilman takautuvaa vaikutusta.

Tietojenne poistamiseen/muuttamiseen/vastustamiseen, liittyvissä kysymyksissä pyydämme kääntymään puoleemme, toimittamalla kirjallisen pyynnön sekä osoittamalla henkilöllisyytenne PRIUS ABOGADOS, S.L.:älle PRIUS ABOGADOS, S.L., seuraavaan osoitteeseen vuonna Avda Jesús Santos Reín, 2, Edif. Ofisol, 29640 – Fuengirola (Málaga). Tai e-mailillä: priusabogados@priusabogados.es

Vastuuvapaus.

Verkkoportaalin käyttö ei velvoita PRIUS ABOGADOS, S.L:ää takaamaan sitä että verkkosivun tiedot ovat oikeita, täsmällisiä, totuudenmukaisia, soveltuvia, täydellisiä ja ajankohtaisia.

Verkkosivujen sisältö on yleisluontoista, eikä siksi sovellu minkäänlaiseen oikeudelliseen neuvonantoon tai toimi riittävänä tietona käyttäjälle henkilökohtaisten tai yritysten päätösten tekemiseen.

PRIUS ABOGADOS, S.L. ei ota vastuuta verkkosivuilla olevan tiedon perusteella tehdyistä päätöksistä, tai pelkästään verkkosivujen sisältöön perustuvien päätösten synnyttämistä haitoista tai ongelmista.

Verkkosivujen käyttö ei velvoita PRIUS ABOGADOS, S.L huolehtimaan virusten tai haittaohjelmien poissaolosta.

Kaikissa tapauksissa on käyttäjän omalla vastuulla huolehtia tarvittavista torjuntaohjelmista, jotka havaitsevat ja poistavat haittaohjelmat.

PRIUS ABOGADOS, S.L. ei ota vastuuta verkkoportaalin käytöstä, käyttäjille tai kolmansille, syntyvistä haitoista tieto- ja viestintäteknologisiin laitteisiin.

Verkkoportaalin käyttö vaatii kolmansien osapuolien palveluita ja jakeluita, muun muassa verkkoyhteyden, joiden luotettavuus, laatu, jatkuvuus ja toimivuus ei ole PRIUS ABOGADOS, S.L:n vastuulla. Täten, verkkoportaalin palvelut voivat lakata toimimasta kesken tai käyttö voi estyä.

PRIUS ABOGADOS, S.L ei ota vastuuta mistään haitoista, jotka saattavat syntyä verkkoportaalin käyttöön liittyvistä ongelmista, kuten esimerkiksi verkkoyhteyden ongelmat, käytön katkeaminen tai käytön estyminen ennen tai kesken käyttöä.

Verkkosivujen sisältö on tuotu sivustolle PRIUS ABOGAOS, S.L.:n toimesta, sisältö koostuu niin omista kuin kolmannen osapuolen lähteistä.

PRIUS ABOGADOS, S.L. pyrkii siihen että sisältö on mahdollisimman laadukasta ja että niitä päivitetään tarpeen vaatiessa, mutta ei takaa että tiedot ovat oikeita, täsmällisiä, totuudenmukaisia, soveltuvia, täydellisiä ja ajankohtaisia.

Sisältöjen lisääminen PRIUS ABOGADOS, S.L:n verkkosivuille ei missään kohtaan tarkoita oikeuspalveluiden tarjoamista.

Verkkosivujen sisältö on yleisluontoista, eikä siksi sovellu minkäänlaiseen oikeudelliseen neuvonantoon tai toimi riittävänä tietona käyttäjälle henkilökohtaisten tai yritysten päätösten tekemiseen.

Tämän mukaisesti, verkkosivuilla esiintyvää tietoa ei tule missään nimessä pitää vaihtoehtona oikeudelliselle neuvonnannolle, ja PRIUS ABOGADOS, S.L ei suosittele käyttäjiä tekemään päätöksiä, ilman ammattilaisen yksilöllistä neuvontaa ja nettisivuihin pohjautuen.

Käyttäjän, joko yksityishenkilön tai muun toimijan, joka haluaa laittaa (esimerkiksi, linkit ja napit) nettisivuiltaan PRIUS ABOGADOS, S.L.:n sivuille (el “Hiperenlace”) tulee hakea tähän etukäteen kirjallinen lupa PRIUS ABOGADOS, S.L:ältä

Verkkosivuilla esiintyvät ulkopuoliset linkit eivät tarkoita millään tavalla sitä että PRIUS ABOGADOS, S.L on suhteessa näihin, eikä PRIUS ABOGADOS, S.L hyväksy tai vastaa näiden sisällöistä tai palveluista, eikä ota mitään vastuuta kyseisten sivustojen toiminnasta.

Joka tapauksessa, PRIUS ABOGADOS, S.L. pidättää oikeuden kieltää tai vaatia poistamaan koska tahansa hyperlinkin PRIUS ABOGADOS, S.L:n verkkosivuilta www.priusabogados.es, erityisesti tapauksissa jossa on lainvastaista toimintaa tai sisältöjä verkkosivuilla johon hyperlinkki on.

PRIUS ABOGADOS, S.L. verkkosivu asettaa käyttäjän ulottuville ja etsittäväksi Internetissä olevia sisältöjä ja palveluita, hyperlinkkejä tai sähköisiä viittauksia (esimerkiksi linkkejä tai painonappeja), (esimerkiksi, linkit ja napit), joiden avulla käyttäjä voi siirtyä kolmansien osapuolien verkkosivustoille (linkitetyt sivustot).

PRIUS ABOGADOS, S.L. ei tarjoa tai mainosta omasta tai kolmansien osapuolien toimesta, linkitetyiltä sivustoilta löytyviä sisältöjä tai palveluita, se ei myöskään ole millään tavalla vastuussa näiden verkkosivustojen käyttämisestä.

Sovellettava lainsäädäntö. Lainkäyttövalta.

Verkkosivuston käyttöehdot perustuvat Espanjalaiseen lainsäädäntöön, jota osapuolten on noudatettava.

Kaikkissa verkkosivustoon liittyvien ongelmien ratkaisemisessa tullaan noudattamaan espanjalaista lainsäädäntöä, näin ollen konfliktien ratkaisu voidaan hoitaa Malagan tuomioistuimilla.

www.priusabogados.es – Málaga, joulukuu, 2019.

Valikko